Administration

Ansökan om bidrag ur Paul Sandbergs stiftelse

Bidrag för djur, investeringar, underhåll med mera till aktiva mindre jordbrukare inom förutvarande Nederluleå socken.

Ansökningarna lämnas in till Hushållningssällskapet senast den 31 oktober varje år och utdelning sker vid Hushållningssällskapet Nederluleås årsmöte under mars månad påföljande år.

Ansökningsblankett Paul Sandbergs stiftelse | Riktlinjer Paul Sandbergs Stiftelse

För mer upplysningar kontakta Hushållningssällskapet, tel. 0920-24 41 80.

Dela sidan

Fler nyheter

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.