Landsbygdsutveckling,Lantbruksdjur

ULLiHOP

ULLiHOP är ett samarbetsprojekt med syfte att skapa nya jobb genom att öka användningen av lokal ull. Genom att öka förutsättningarna för samarbete mellan ullproducenter, ullförädlare och företag som säljer ullprodukter eller tjänster kopplade till ull kan nya produkter och affärsidéer utvecklas.

Utöver digital kommunikation kommer det att ordnas kreativa fysiska möten. För att skapa delaktighet och förankring, har projektet en innovativ modell med tydlig, enkel struktur av återkommande aktiviteter som deltagarna själva är med och planerar. Det ökar sannolikheten för att verksamheten fortsätter efter projekttidens slut. Genom att skapa flera parallella utvecklingsspår ökar effektiviteten i arbetet. Projektet genomförs i Västerbotten under perioden 2017-2020.

ULLiHOP I början av projektet genomförs en workshop om hur arbetet ska bedrivas i projektet. Det görs även en sammanställning över vad som gjorts och vad som pågår kring ull i Västerbotten och Sverige.

SäljULLiHOP handlar om hur företagarna kan samarbeta kring affärsutveckling och försäljning. Projektet styr inte hur företagarna ska samarbeta. Målet är att öka förutsättningarna för lyckade samarbeten genom att ge kunskap och stöd kring affärsutveckling. Varje vår genomförs en workshop som ska ligga till grund för det kommande årets arbete med affärsutveckling.

BesökULLiHOP är det gemensamma namnet för studieresor, studiebesök, upplevelser och turism inom projektet. Studieresor/studiebesök ger inspiration, kunskap, skapar gemenskap och ger värdefulla kontakter.

BeredULLiHOP handlar om råvaran ull. Planen är att i samband med höstklippningen varje år ordna en workshop om råvaran ull

SkapaULLiHOP är kreativa aktiviteter för nyskapande och hantverk. Innovativ kompetensutveckling är viktigt för att utforska olika användningsområden för ull. Utgångspunkten är att all ull går att använda till olika saker.

Intervju i P4 med projektledare Anna Molander.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du är intresserad av att delta i projektet och dess aktiviteter.

Anna Molander, projektledare 070-188 48 25 | anna.molander@hushallningssallskapet.se

Helene Skogqvist, projektmedarbetare 070-343 42 54 | helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se

 

Dela sidan