Växtodling

Halva ytan bearbetas – lantbrukardriven utveckling, anpassning och implementering av odlingssystem utan tung bearbetning, med radhackning och mellangrödor

 

Lägesrapport 2018 01 05

Projektidé

I detta projekt samverkar avdelningen för odlingsutveckling vid Hushållningssällskapet i Skåne med odlare i Skåne och Östergötland, Hushållningssällskapet i Östergötland och SLU. Tillsammans vill vi bidra till att lösa utmaningen att utveckla energisnåla ekologiska odlingssystem utan tung bearbetning där mellangrödor och radhackning bidrar med växtnärings och ogräsbekämpning och där marken är bevuxen hela året.

Jordbruksverket Jnr 2016-5716
Finansiär: Jordbruksverket via skattemedel från Sverige och EU

Projektägare: Hushållningssällskapets Service AB

Projektledare: Anita Gunnarsson, Hushållningssällskapet Skåne

Lägesrapport

Dela sidan