Mat och företagande

Matplatsen

Bygga en hemsida för matföretag i Halland.

Samarbetsparter; Flera företagare inom mat i Halland

Projektledare; Susanne Paulsson, Hushållningssällskapet Halland

Finansiär; Länsstyrelsen Halland genom EU medel

 

Dela sidan